Door onze website te bekijken, gaat u akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.
Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen.

Privacy policies van Studio Lassa

Eigenaar van Lassa®, www.lassa.nl, www.studiolassa.nl en Studio Lassa Apps en games*

Het doel van Studio Lassa is om een ​​veilige en creatieve omgeving voor kinderen en volwassenen te bieden, om te genieten van alles waar Lassa voor staat.

We moedigen ouders en leerkrachten aan betrokken te zijn bij alle online Lassa-activiteiten van hun kind en leerling.
Onze gratis apps en services (zoals afdrukbare PDF's) zijn gratis, er zijn geen verplichtingen aan verbonden. Onze apps en games hebben geen advertenties. Geen in-app-aankopen. Gratis is echt Gratis!

We zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verkrijgen wanneer u onze websites bezoekt, tenzij u vrijwillig kiest om deze informatie aan ons te verstrekken.

Als uw e-mailadres en/of naam nodig is voor een download, wordt dit alleen gebruikt door Studio Lassa om u de downloadcode toe te sturen. Bij een betaalde download gebruiken en bewaren we uw gegevens voor de betaling, nota en boekhouding.

Wij delen of verspreiden geen lijsten met namen of e-mailadressen aan partijen buiten Studio Lassa.

Webserveractiviteit - Het type informatie dat we ontvangen van uw bezoek aan onze Lassa-website is afhankelijk van wat u doet wanneer u onze site bezoekt. We gebruiken deze informatie om het aantal bezoekers van de verschillende secties van onze site te meten en om ons te helpen onze site nuttiger te maken voor bezoekers.
Net als de meeste webservers op het internet, verzamelt en slaat de serverhosting van www.lassa.nl op in webtoegang, logt alle informatie die uw webbrowser verzendt wanneer hij een webpagina opvraagt, waaronder:
- de naam, het domein en het numerieke internetadres van de hostcomputer (meestal een computer van uw internetprovider en niet uw pc) van waaruit u internet gebruikt;
- de datum en het tijdstip waarop u onze site hebt bezocht;
- het internetadres van de webpagina waar u vandaan kwam;
- de pagina die u heeft opgevraagd op onze site en het aantal tekens dat naar uw computer is verzonden; en verkopen - de informatie die uw webbrowsersoftware verzendt als zijn zogenaamde "Gebruikersagent", die doorgaans de browsersoftware identificeert en mogelijk ook het besturingssysteem aangeeft dat op uw pc en het type computer wordt gebruikt.

Het is onmogelijk om de daadwerkelijke identiteit van een individuele gebruiker van deze informatie te bepalen. De logboeken worden periodiek samengevat en geanalyseerd om het sitegebruik in de loop van de tijd te bestuderen en om andere onderzoeken uit te voeren om ons te helpen de organisatie, prestaties en bruikbaarheid van de site te verbeteren. Maandelijkse uittreksels van de logbestanden worden naar onze keuze voor onbepaalde tijd gearchiveerd en offline opgeslagen. Sommige statistische samenvattingen die zijn afgeleid van deze gegevens, kunnen naar eigen inzicht online of offline worden bewaard voor een onbepaalde periode.

Cookies en verzamelde informatie

Informatie die via e-mail wordt verzameld, onze website of webformulieren wordt bezocht, wordt alleen gebruikt zoals hieronder wordt vermeld:

Functionele cookies, sessiecookies en online Lassa-goodies kopen - Sommige applicaties op onze site kunnen een cookie opslaan op de harde schijf van uw computer om een ​​tijdelijke geschiedenis te bieden van genomen acties en het opslaan van informatie die nodig is om de aankoop of gratis pdf van een Lassa downloaden of om Lassa-goodies online te kopen.
We bewaren geen gegevens en cookies die verder gaan dan wat nodig is voor het uitvoeren van deze toepassingen.

Cookies achtergrond en verwijdering: Zie: https://cookiesandyou.com

E-mail of webformulieren - Wanneer u ons persoonlijke identificatiegegevens stuurt door contact met ons op te nemen via e-mail (dat wil zeggen in een bericht met een vraag of opmerking) of door een formulier in te vullen dat ons deze informatie e-mailt, gebruiken wij het om te reageren op uw verzoeken. We kunnen uw e-mail of informatie doorsturen naar andere werknemers of contractpersoneel dat beter in staat is om uw vragen te beantwoorden.

E-cards van Lassa: Wanneer u een Lassa e-card verzendt, dient u informatie over uzelf en andere mensen in te dienen. De soorten persoonlijk identificeerbare informatie omvatten: de naam van de ontvanger, het e-mailadres, de naam van de verzenders en het e-mailadres. We zullen deze informatie alleen gebruiken om de e-kaart te verzenden. Wanneer de briefkaart vervalt, wordt alle ingediende informatie verwijderd. Deze informatie wordt niet gebruikt door Studio Lassa of gedeeld met partijen buiten Studio Lassa.

Nieuwsbrief op aanvraag U ontvangt alleen nieuws over Lassa van Studio Lassa, indien beschikbaar, op uw verzoek. U kunt altijd afmelden.

Online enquêtes - Wanneer u ons vrijwillig persoonlijke informatie verstrekt als onderdeel van een online enquête, gebruiken we deze om verschillende kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit te voeren om de klantenservice en tevredenheid te verbeteren. We kunnen de verzamelde informatie doorsturen naar andere werknemers of contractpersoneel om de eigenlijke analyse uit te voeren. U bent niet verplicht om aan dergelijke enquêtes deel te nemen. Niet-deelname zal uw gebruik van onze website op geen enkele manier belemmeren. Als u de informatie ten onrechte aan ons heeft verstrekt, kunt u te allen tijde om verwijdering verzoeken. Informatie die via online enquêtes wordt verzameld, kan naar onze keuze voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Online Lassa-producten bestellen - Wanneer u Lassa-producten online bestelt, moet u ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals naam, verzend- en factuuradres, we gebruiken de informatie alleen om uw bestelling te vervullen. We moeten de verzamelde informatie doorsturen naar de beveiligde elektronische handelsservers van Paypal® om de gevraagde transactie te voltooien als u koopt met Paypal®.
Deze informatie zal op geen enkele andere manier worden gebruikt.
Identificatie voor wetshandhaving of ongeoorloofd gebruik - De enige tijd die we zullen proberen om individuele gebruikers te identificeren of om informatie die we ontvangen met partijen buiten Studio Lassa te delen is 1: in de loop van officieel geautoriseerde wetshandhavingsonderzoeken of 2: in de gebeurtenis van een vermoedelijke poging om opzettelijk de beveiliging van ons systeem te omzeilen met de bedoeling ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of om fysieke schade aan te richten (bijvoorbeeld een aanval door hackers). In het laatste geval kan informatie die wordt verzameld over een vermoedelijke indringer worden gedeeld met de Nederlandse autoriteiten.

Hoewel we gepaste maatregelen treffen om ongeoorloofde openbaarmaking van informatie te voorkomen, kunnen we u niet verzekeren dat persoonlijk identificeerbare informatie die wij verzamelen, nooit openbaar zal worden gemaakt op een manier die niet in overeenstemming is met deze privacykennisgeving.

Contact
Als U vragen heeft over de privacy van Studio Lassa:
studio@lassa.nl
Studio Lassa
Groningen

*Lassa is een geregistreerd handelsmerk van Studio Lassa.